Jak rozliczyć podatki po powrocie z Niemiec?

Wiktor

Każda osoba, która w ubiegłym roku pracowała za granicą, powinna pamiętać o tym, aby rozliczyć się także z zagranicznym fiskusem. Takie postępowanie umożliwi odzyskanie płaconego tam podatku. A jest o co walczyć. Średni zwrot za 4 miesiące pracy wynosi 4000 zł, jednak zdarzają się przypadki, w których kwoty te są o wiele wyższe (rekordowy zwrot wynosił 65 847 zł). Jak otrzymać rozliczenie podatku z zagranicy?

Jak wygląda rozliczenie podatku z zagranicy?

Każdy, kto posiadał legalne zatrudnienie w obcym kraju, może ubiegać się o zwrot podatku od zagranicznego fiskusa. Kwota zwroty uzależniona jest od otrzymanego dochodu oraz podatku pobranego przez pracodawcę. Szacunki Euro-tax.pl z 2010 r. głosiły, iż wtedy uprawnionych do zwrotu podatku było około 1,5 mln osób, które mogły odzyskać kilka miliardów zł – a z roku na rok ta liczba wzrasta.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot podatku zagranicy?

Najważniejszym krokiem do uzyskania zwrotu podatku jest przygotowanie właściwych dokumentów. W większości krajów są one przede wszystkim tzw. rozliczeniami podatkowymi (np. w Wielkiej Brytanii tzw. payslipy), które są wydawane przez pracodawcę i określają, ile wynosiła pensja pracownika i jaka kwota była pobierana na poczet zaliczki podatkowej.

Niezależnie od tego, w którym kraju pracowała osoba ubiegająca się o zwrot podatku, pracodawca ma obowiązek dostarczyć także kartę podatkową. Prawo do jej otrzymania posiada każdy pracownik – nawet gdy rozmowa jest już rozwiązana i wrócił on do Polski. Dokumenty powinny dotrzeć drogą pocztową na adres, który został wcześniej wskazany w umowie.

W momencie przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów nie powinno być większych problemów z otrzymaniem maksymalnego możliwego zwrotu w minimalnym odstępie czasu. Należy jednak pamiętać, iż w większości krajów o zwrot podatku można ubiegać się nie tylko za pracę wykonaną w ubiegłym roku, lecz nawet za tą do pięciu lat wstecz. W takiej sytuacji skumulowana kwota może być sporym przypływem gotówki.

Już od wielu lat Niemcy stanowią jeden z większych miejsc emigracji zarobkowej Polaków w Europie. Obecnie pracuje tam kilkaset tysięcy Polaków, a ich liczba ciągle wzrasta. Od dnia, w którym zniesione zostały ograniczenia, poza specjalistami emigrującymi długoterminowo, zwiększyła się przede wszystkim liczba osób pracujących sezonowo. Niemcy stały się jednym z głównych krajów, w których Polacy płacą swoje podatki. A nie są to małe kwoty – za trzy miesiące pracy z niemieckiego fiskusa można otrzymać średnio 700 euro zwrotu.

Obecnie jednym z coraz bardziej popularnych i ważniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków są Niemcy. Popularność tego kraju znacznie zwiększyła się od 1 maja 2011 roku w momencie otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników z nowych krajów UE.

W sytuacji braku dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zwrotu podatku z zagranicy w większości przypadków powinno wystarczyć ostatnie rozliczenie zawierające informację na temat łącznego dochodu i zapłaconym podatku, a także dane i adres siedziby pracodawcy.

W przypadku braku posiadania dokumentów, a zarazem będąc pewnym płacenia podatków, należy podać jak najwięcej danych dotyczących konkretnego zatrudnienia, tzn. okres zatrudnienia i dokładne dane pracodawcy.

W związku z powyższym warto w porę zacząć gromadzić wszystkie niezbędne dokumentu i dopilnować administracyjnych terminów – pozwoli to otrzymać należne nam pieniądze. Poza oczywistymi korzyściami dla osób zainteresowanych zwrotem, trzeba także zaznaczyć, iż podatki odzyskane z zagranicy przyczyniają się do wzrostu konsumpcji w Polsce.

Next Post

Niezapomniane pierwsze urodziny dla dziewczynki

Roczek dziecka to niezwykle ważne wydarzenie w życiu całej rodziny. Warto zorganizować ten dzień, tak żeby na długo zapadł wszystkim w pamięci, a zdjęcia zrobione podczas niego były pamiątką, którą się chce oglądać. Jak zorganizować imprezę nie obciążając przy tym domowego budżetu. Ustal kolor przewodni imprezy Dzięki jednolitemu kolorowi podstawowych […]

Subscribe US Now