Co to jest OC – odpowiedzialność cywilna?

Wiktor

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szerokie. Interpretacja zapisów nie jest wcale łatwa, gdyż wiele zagadnień nie jest sprecyzowanych.  W poniższym artykule opiszemy zasady, funkcje oraz wszelkie informacje odnośnie OC. Czym w zasadzie jest odpowiedzialność cywilna? Rozpatrywać będziemy tutaj odpowiedzialność w ramach likwidacji szkód. W znaczeniu ogólnym odpowiedzialność cywilna to ujemne […]

Trzy filary emerytury – II filar

Wiktor

Kontynuując cykl o emeryturach dzisiaj przybliżamy II filar na którym opierać się będzie nasza emerytura. II filar  to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy kto podejmuje pierwszą pracę i urodzony jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Jeśli po tym czasie nie […]

Trzy filary emerytury – I filar

Wiktor

W Polsce emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, czyli osób, które urodziły się przed 1949 rokiem).  Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku wprowadziła podział zabezpieczenia emerytalnego na III filary: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, […]

Subscribe US Now