Trzy filary emerytury – II filar

Wiktor

Kontynuując cykl o emeryturach dzisiaj przybliżamy II filar na którym opierać się będzie nasza emerytura.

II filar  to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy kto podejmuje pierwszą pracę i urodzony jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Jeśli po tym czasie nie podejmie takiej decyzji, ZUS wezwie go najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu. Ostateczny termin wyboru OFE to 10 dzień miesiąca, w którym odbywa się losowanie, tj. 10 stycznia lub 10 lipca każdego roku.

Składka w wysokości 2,3% (przed zmianami 7,3%) przekazywana jest przez ZUS.  Zarządzający OFE mogą inwestować środki według zasad ściśle regulowanych przez ustawę, aby zabezpieczyć kapitał gromadzony z myślą o emeryturę.

Przekazany kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE.  Składka inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego, np. obligacje, akcje itp. Dzięki temu można liczyć na pomnażanie gromadzonego kapitału. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji określono dokładnie maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne inwestycje oraz szczególny nadzór nad funduszami sprawowany przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego)

Kapitał zgromadzony przez członka funduszu podlega dziedziczeniu. W przypadku śmierci osoby posiadającej konto w OFE połowa środków jest przelewana na osobiste konto OFE współmałżonka. Druga połowa jest dziedziczona zgodnie z zasadami prawa spadkowego i podlega przekazaniu spadkobiercy lub innej osobie uposażonej, wskazanej podczas przystępowania do OFE.  Jeśli współmałżonek nie posiada konta OFE to dziedziczenie pierwszej połowy kwoty wiąże się z koniecznością założenia takiego konta. Druga część wypłacana jest w gotówce i nie trzeba posiadać konta w OFE.

Środki podlegają dziedziczeniu wyłącznie w okresie gromadzenia ich na rachunku OFE. W razie zakończenia okresu składkowego środki te przekazywane są do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niepodlegającą jakiemukolwiek dziedziczeniu.

Next Post

Co to jest OC – odpowiedzialność cywilna?

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szerokie. Interpretacja zapisów nie jest wcale łatwa, gdyż wiele zagadnień nie jest sprecyzowanych.  W poniższym artykule opiszemy zasady, funkcje oraz wszelkie informacje odnośnie OC. Czym w zasadzie jest odpowiedzialność cywilna? Rozpatrywać będziemy tutaj odpowiedzialność w ramach likwidacji szkód. W znaczeniu ogólnym odpowiedzialność cywilna to ujemne […]

Subscribe US Now